Kontakt

Versatilis Sp. zoo

ul. Domeyki 25/3
04-146  Warszawa

tel: (+48) 609 309 833

e-mail: biuro@versatilis.com.pl

NIP: 113-285-06-64
Regon: 145872288
KRS: 0000401427

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 5000 zł wpłacony w całości