Schemat współpracy

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Klienta
  2. Zebranie przez przedstawiciela Versatilis szczegółowych informacji odnośnie liczby potrzebnych pracowników, terminu rozpoczęcia przez nich pracy, obszarów posiadanych kompetencji oraz specyfiki miejsca pracy
  3. Przygotowanie oferty kosztowej oraz określenie optymalnych terminów przybycia oddelegowanych pracowników
  4. Podpisanie umowy o świadczeniu usług
  5. Proces rekrutacji
  6. Przygotowanie  zaplecza socjalnego przez Versatilis dla oddelegowanych pracowników ( zakwaterowanie, transport do miejsca pracy)
  7. Wdrożenie oddelegowanych pracowników w struktury  firmy Klienta
  8. Stały kontakt z przedstawicielem Klienta oraz stała opieka ze strony przedstawiciela Versatilis nad oddelegowanymi pracownikami