Zalety outsourcingu pracowniczego

 1. Możliwość elastycznego reagowania na sytuacje na rynku
  rozbudowania załogi przy dużej ilości zleceń i zmniejszenia po ich zrealizowaniu
 2. Szybki czas realizacji zamówień –
  przy stałej współpracy z Versatilis, zamówienia nawet do kilkudziesięciu osób jesteśmy w stanie zrealizować w terminie 2 tygodni
 3. Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników –
  prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej

 4. Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu –
  możliwość natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób

 5. Odciążenie działu kadr dzięki przejęciu przez Versatilis obowiązków pracodawcy w kwestii:
  umów, ZUS, ubezpieczenia, wypłat, badań lekarskich