Zasady współpracy

  • Versatilis odpowiada za rekrutacje potrzebnych Klientowi pracowników
  • Partner Versatilis  jest pracodawcą dla oddelegowanych pracowników (odpowiada za obsługę kadrowo – płacową)
  • Versatilis odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne oddelegowanego pracownika
  • Versatlis zapewnia zakwaterowanie dla oddelegowanego pracownika
  • Versatilis wystawia fakturę VAT za usługi na rzecz Pracodawcy Użytkownika – Klienta (liczba godzin przepracowanych przez pracownika pomnożona przez stawkę godzinową)